Promocja! Antena Dualna LTE/4G 15dBi do HUAWEI B818 MIMO :: 179 zł ::.
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Kategorie
Producent
Towar dnia
Antena Dualna LTE/4G 15dBi MIMO
159 zł
Aukcje internetowe
Zapraszamy również na nasze aukcje w serwisie
all
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie WWW.CYBERETCH.COM.PL 

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.cybertech.com.pl prowadzony jest przez firmę CYBERTECH Marek Raćkowski, ul. Dobrzyńska 21/62, 09-405 Płock, NIP 774-199-25-01

 

Adres korespondencyjny, siedziba firmy.

CYBERTECH

ul.Batalionu Zośka 80

09-410 Płock
tel.: 508740609
email: sklep@cybertech.com.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejsze zasady odnoszą się do produktów (zwanych dalej "Towarami") prezentowanych przez firmę CYBERTECH na stronach internetowych.

2. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu CYBERTECH.com.pl są cenami brutto i zawierają obowiązujący podatek VAT.

 

I. Składanie zamówienia

1. Sklep internetowy CYBERTECH.com.pl  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.cybertech.com.pl ,  zamówienia mogą być również składane pocztą elektroniczną na adres: sklep@cybertech.com.pl lub telefonicznie pod numerem 508740609. 

2. System sklepu  CYBERTECH.COM.PL umożliwia dokonanie zakupów na dwa sposoby: 

a) po zarejestrowaniu się w bazie sklepu, wypełniając formularza użytkownika. Można wtedy na bieżąco (po zalogowaniu) sprawdzać stan zamówienia i historię poprzednich. 

b) bez rejestracji - tzw. jednorazowy zakup.  

 

3. Umieszczenie produktu w koszyku nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i do niczego nie zobowiązuje. W każdym kroku możesz zrezygnować z zamówienia bez żadnych konsekwencji, zapisanie zamówienia w sklepie następuje po kliknięciu na przycisk Zamawiam z obowiązkiem zapłaty . 

4. O stanie realizacji zamówienia informujemy za pomocą wiadomości mailowych. Ponadto każdy zarejestrowany klient ma możliwość podglądu swojego zamówienia i dowiedzenia się o stanie jego realizacji na stronie internetowej sklepu w zakładce "Twoje konto" lub wpisując unikalny numer zamówienia w wyszukiwarkę "Podgląd zamówień" 
5. W przypadku zakupu dużej ilości określonych Towarów możliwe jest indywidualne negocjowanie ceny sprzedaży.

II. Sposoby płatności

 1. Można  wybrać następujące formy płatności:
* wpłata na konto - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie bankowym firmy CYBERTECH
 
* płatne przy odbiorze - płacimy za towar w momencie odbioru przesyłki
* gotówka -  zapłata w siedzibie firmy

 III. Wysyłka towaru

1. Wysyłka standardowych produktów z oferty CYBERTECH następuje po otrzymaniu wpłaty lub wyborze wysyłki pobraniowej. 
2. Towar wysyłany i dostarczany jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
 
3. Zamówiony Towar wysyłany jest na koszt Zamawiającego za pośrednictwem firm Inpost, Poczty Polskiej lub DPD. Na prośbę Zamawiającego istnieje także możliwość przesłania zamówionego Towaru za pośrednictwem przewoźnika Zamawiającego lub dokonanie odbioru przez Zamawiającego bezpośrednio z w firmie CYBERTECH w Płocku.
4. Do każdego zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży paragon lub faktura vat.

IV. Zasady reklamacji towarów zakupionych w firmie CYBERTECH

- Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego – CYBERTECH, Batalionu Zośka 80, 09-400 Płock
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

- Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
- Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
- Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
- Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej. 

- Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego. 

Ważne 

- Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. 
- Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu). 
- Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz 
szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania. 

V. Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet

Zwrot towaru przez konsumenta ( możliwość zwrotu nie dotyczy zamówień składanych przez przedsiębiorców, faktura na firmę )

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. CYBERTECH nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CYBERTECH.

6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:
CYBERTECH 

ul. Batalionu Zośka 80, 
09-410 Płock, 
e-mail:
sklep@cybertech.com.pl
Tel. 508740609


Ja ........................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy...................................... 

Data zawarcia umowy ................ 

Imię i nazwisko .......................... 

Adres .......................................... 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data ............................................ 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem rachunku bankowego numer: 

........................................................................................................................... 

VI. Ochrona danych osobowych.

 

1. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach ewidencji sprzedaży wyłącznie przez firmę CYBERTECH. Zgody na przetwarzanie takich danych wymaga Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833). Dane osobowe, które zostały nam powierzone w trakcie składania zamówienia, są chronione i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

VII. Postanowienia końcowe.

Właściciel sklepu CYBERTECH.COM.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Aktywny adres e-mail.

 

 

 

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt
  mail sklep@cybertech.com.pl
  kom 508-740-609
Ostatnio oglądane
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Aktualna Data: 2024-05-30 02:55
© CYBERTECH. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.